VirtualBox 6.0.0

Oracle-მა გამოუშვა VirtualBox-ის ახალი 6.0.0 ვერსია, სადაც გარდა მრავალი შესწორებებისა, დამატებულია ახალი ფუნქციები და შესაძლებლობები.

Continue reading VirtualBox 6.0.0

გამოვიდა Linux Kernel 4.20

ახალი შესაძლებლობები Linux Kernel 4.20-ში:

აქ არის ძირითადი ახალი შესაძლებლობები რომლებიც შეიცავს 350 000 ახალ სტრიქონ კოდს Linux Kernel 4.20-ში. როგორც იხილავთ, ცვლილებები განხორციელდა Graphics, CPU-ს და სხვა აპარატურული მოწყობილობებისთვის.

Continue reading გამოვიდა Linux Kernel 4.20

ClipGrab – ვიდეოს ჩამოსატვირთი პროგრამა

ClipGrab უფასო ჩამოტვირთვის და ფორმატის კონვერტორი YouTube, Vimeo, Facebook და სხვა ვიდეო საიტებიდან.
მისი საშუალებით მარტივად არის შესაძლებელი ჩამოტვირთული ვიდეოს კონვერტირება MPEG4, MP3 და სხვა ტიპის ფორმატებში. Continue reading ClipGrab – ვიდეოს ჩამოსატვირთი პროგრამა

Fotoxx – პროგრამა ფოტოგრაფებისთვის

Fotoxx არის უფასო ღიაკოდით Linux-ის პლატფორმაზე მომუშავე პროგრამა სურათის რედაქტირებისა და კოლექციების მართვისათვის. მიზანი გახლავთ მისი მარტივი გამოყენებით სერიოზული ფოტოგრაფების მოთხოვნების დაკმაყოფილება. Continue reading Fotoxx – პროგრამა ფოტოგრაფებისთვის

ონლაინ რედაქტორი/კომპილატორები

როდესაც გვაინტერესებს რაიმე კოდის შედეგი და ამისთვის არ გვინდა დავაინსტალოთ ინტერპრეტატორი ან კომილატორი, არსებობს ონლაინ სერვისები რომლებიც საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ პირდაპირ ბრაუზერიდან სხვადასხვა პროგრამირების ენის შესაბამისი რედაქტორითა და კომპილატორით. რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს სრული პროექტების შექმნას, არამედ უფრო გამოდგება კონკრეტული კოდის გასატესტად. განსაკუთრებით მოსახერხებელია მათთვის ვინც იწყებს პროგრამირების სწავლას და არ აქვს დაინსტალებული ჯერ შესაბამისი ინსტრუმენტები კომპიუტერში. ქვემოთ მოყვანილია ბმულების მცირე ჩამონათვალი რომლებიც ამ სერვისებს გვთავაზობენ:

http://sandbox.onlinephpfunctions.com/
(შეგიძლიათ მხოლოდ PHP ზე დაწერილი გოდი გატესტოთ თუმცა სხვა მსგავს სერვისებს იმით ჯობია რომ საშუალებას იძლევა აირჩიოთ PHP-ს ვერსია)

 

https://gcc.godbolt.org/

http://webcompiler.cloudapp.net/

https://ideone.com/

http://coliru.stacked-crooked.com/
(GCC)

 

https://stackedit.io/editor
(Markdown – ფაილების რედაქტირება)

 

https://codepad.remoteinterview.io

 

http://www.writephponline.com/
(მხოლოდ PHP კომპილერი)

neofetch: სისტემური ინფორმაციის მიღების სკრიპტი Linux, MacOS, და Unix-მსგავსი სისტემებისათვის

neofetch ბრძანება დაწერილია შელ სკრიპტით. მისი მთავარი მიზანი არის რომ გამოიტანოს ფორმატირებული სახით ინფორმაცია ოპერაციული სისტემის, ლინუქსის დისტირბუტივის, მასში გამოყენებული თემის, იკონკების და მრავალი სხვა მახასიათებლის შესახებ.

მისი საწყისი კოდის ჩამოტვირთვა და ინსტალაცია შესაძლებელია საიტიდან https://github.com/dylanaraps/neofetch/. აგრეთვე შესაძლებელია კონკრეტული დისტრიბუტივისთვის დაინსტალება:

მაგალითად Ubuntu Linux 17.04+ ზე შესაძლებელია ბრძანებით:
$ sudo apt install neofetch

macOS-ზე:

$ brew install neofetch

ხოლო შემდეგ ტერმინალში აკრიფავთ ბრძანებას:

$ neofetch

 

წყარო: https://www.cyberciti.biz/howto/neofetch-awesome-system-info-bash-script-for-linux-unix-macos/

PHP პირველი ნაბიჯები (ნაწილი 4 – კონსტანტები)

წინა ნაწილში განვიხილეთ ცვლადები. ცვლადისაგან განსხვავებით კონსტანტა (მუდმივა) არის იდენტიფიკატორი რომელიც ცვლადის საპირისპიროდ მოქმედებს. თუკი ცვლადს შეიძლება ეცვლებოდეს მნიშნველობა კონსტანტის მნიშვნელობა არ შეიძლება შეიცვალოს.

php-ში კონსტანტისთვის მნიშვნელობის მინიჭება ხდება “define()” ფუნქციით ან “const” საკვანძო სიტყვით.

მოცემული მაგალითების გასატესტად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ონლაინ კომპილატორ/რედაქტორებითაც:


http://sandbox.onlinephpfunctions.com/

http://www.writephponline.com/

https://ideone.com/

 

 

define()-ის სინტაქსი:

bool define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] )

 

name

კონსტანტის დასახელება.

 

value

კონსტანტის მნიშვნელობა. PHP 5-ში, მნიშვნელობა უნდა იყოს სკალარული (integer, float, string, boolean, ან NULL). PHP 7-ში მასივებიც არის ნებადართული.

 

case_insensitive

თუ დავწერთ TRUE, კონსტანტი არ იქნება დამოკიდებული იმაზე დასახელებაში სიმბოლოები მთავრულით იქნება დაწერილი თუ ნუსხურით. ავტომატურად case_insensative მითითებულია FALSE რაც ნიშნავს CONSTANT და Constant სხვადასხვა იდენტიფიკატორებია.

 

ფუნქცია აბრუნებს TRUE წარმატების დროს ან FALSE შეცდომის დროს.

მაგალითად:

define("PET","Panda");

კონსტანტა PET-ს მიანიჭებს მნიშვნელობას Panda-ს. კონსტანტის დასახელება უნდა იყოს მოქცეული ბრჭყალებში  ” ან ‘ სიმბოლოებში;

შემდეგ კონსტანტის მნიშვნელობის გამოტანა შეგვეძლება ბრძანებით:

echo PET;

როდესაც კონსტანტას ვიძახებთ მაშინ კონსტანტას დასახელება უნდა იყოს ბრჭყალების ” და ‘ სიმბოლოების გარეშე.

იმისათვის რომ გავიგოთ არსებობს თუ არა კონკრეტული დასახელების კონსტანტა, გამოიყენება ფუნქცია defined();

bool defined ( string $name )

 

name

კონსტანტის დასახელება.

ფუნქცია აბრუნებს TRUE თუ ასეთი დასახელებით მოიძებნა კონსტანტა ან FALSE თუ ვერ მოძებნის.

მაგალითად:


if(defined(PET)){

echo "ეს კონსტანტა არსებობს და მისი მნიშვნელობა არის: ".PET;

}

კონსტანტის define() ფუნქციით განსაზღვრა უნდა მოხდეს ყველანაირი კლასების, მეთოდების თუ ფუნქციების გარეთ.

მაგალითად:

function test1(){

define("PET","Panda");

}

გამოიტანს შეცდომას და კოდი არ იმუშავებს.

defines ალტერნატივა const ით კონსტანტის განსაზღვრა შესაძლებელია როგორც კლასებში, მეთოდებში და ფუნქციებში ისევე მათ გარეთ ხოლო კონსტანტის დასახელება არ უნდა მოვაქციოთ ბრჭყალებში. განსხვავებით define() ფუნქციით განსაზღვრული კონსტანტისა const-ით განსაზღვრული კონსტანტაზე წვდომა მოქმედებს იმ არეალში სადაც ის არის განსაზვრული, ხოლო define() ფუნქციით განსაზღვრის შემთხვევაში კონსტანტა გლობალური წვდომის სტატუსით არის და მასზე წვდომა შესაძლებელია პროგრამის ნებისმიერ ადგილას;

const-ით განსაზღვრის მაგალითი:

const TRANSPORT="Auto";

მაგალითად თუ ჩვენ ამ ორ კონსტანტას განვსაზღვრავთ შემდეგნაირად:


define("PET","Panda");

const TRANSPORT="Auto";

და შემდეგ ფუნქიაში მივმართავთ PET-ს მაშინ მივიღებთ მის მნიშვნელობას ხოლო TRANSPORT-ზე მიმსართვის დროს მივიღებთ შეცდომას.


function test2(){

echo PET; //იმუშავებს სწორად

echo TRANSPORT; //მივიღებთ შეცდომას და კოდი არ იმუშავებს

}

ამ ნაწილში კონსტანტების განხილვა შეიძლება ზოგისთვის არ იყო ბოლომდე გასაგები, მაგრამ როგორც ამბობენ ყველაზე კარგი მასწავლებელია პრაქტიკაა და იქამდე გატესტოთ სანამ არ გაიგებთ.

დამატებითი ინფორმაცია კონსტანტების შესახებ ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე http://php.net/manual/en/function.define.php

 

გამოვიდა Fedora 26

11 ივლისს გამოვიდა ლინუქსის ერთერთი პოპულარული დისტრიბუტივის Feodora-ს ახალი 26 ვერსია.
Fedora ლინუქსი არის სერვერებისათვის ერთერთი ყველაზე მძლავრი ლინუქსის Redhat-ის საპილოტე ვარიანტი. Continue reading გამოვიდა Fedora 26

Rapid Photo Downloader – ვერსია 0.9.0

ივლისი 3, 2017: გამოვიდა 0.9.0 ვერსია, რომელშიც განხორციელდა მრავალი ცვლილება მას შემდეგ რაც პროექტი პირველად გაეშვა 2007 წელს. ინტერფეისის ყოველი ასპექტი იქნა დეტალურად გადახედილი და მოდერნიზებული, დაემატა მრავალი ახალი შესაძლებლობა. უფრო მეტიც, მას შეუძლია ჩამოტვირთოს ნებისმიერი კამერიდან Continue reading Rapid Photo Downloader – ვერსია 0.9.0

Nokia სმარტფონი 2017 სპეციფიკაცია, ფასი: Nokia Edge, C1, D1C, E1 შემოთავაზება მაღალი ფასიდან დაბალ ფასიანის ჩათვლით

Nokia phones 2017 specs, price, release date: Nokia Edge, C1, D1C, E1 high to low-end offering

(ფოტო : YouTube/GONE IN 180) Nokia სმარტფონების სპეციფიკაცია და ფასები განსაკუთრებულად მოძიებადი გახლდათ ონლაინში. სმარტფონის მოყვარულები მოელოდნენ პოტენციურ Nokia მობილურებს როგორებიცაა Nokia C1, Nokia Edge, Nokia D1C და Nokia E1. Nokia’ს პარტნიორობამ HMD Global-თან, კომპანიას შესაძლებლობები მისცა  არათუ წინააღმდეგობა გაუწიოს მის კონკურენტებს არამედ ისინი გვერდზეც გაწიოს მომავალ წელს. Nokia C1, Nokia Edge, Nokia D1C, და Nokia E1, კომპანიას შესაძლებლობას მისცემს თავიანთი მიზნები განახორციელონ და დაიბრუნონ თავიანთი სახელი მობილურების წარმოებაში.

უპირველეს ყოვლისა, როგორც ამბობენ, მაღალხარისხიანი ფლაგმანების პროდუქტები შეეცდებიან დაარწმუნონ მომხმარებელი მთელ მსოფლიოში რომ Nokia დაბრუნდა სამუდამოდ. Nokia Edge და Nokia C1 შეეცდებიან მაღალი კლასის შეთავაზებად წრმოჩინდნენ ამ წელს, რომლის ფასიც როგორც ამბობენ იქნება $400 დან $500-მდე.

შესაბამისად, პირველს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი თუ რომელი ჩიპსეტი ექნება, მაგრამ ცალკეულ რეპორტებზე დაყრდნობით შეიძლება ჰქონდეს octa-ბირთვიანი პროცესორი 3 GB RAM მეხსიერებით. მოგვიანებით როგორც ითქვა, ის მოწყობილი იქნება Snapdragon 830-ით და 4GB RAM-ით, 5-ინჩიანი ეკრანით FullHD რეზოლუციით 1,920 x 1,080 პიქსელზე და გაშვებული იქნება ოპერაციული სისტემა Android 7.0 Nougat, ციფრული ტრენდის შესაბამისად.

თავის საშუალო დიაპაზონის შემოთავაზებებში, როგორც იუწყებიან Nokia D1C იქნება დამაკმაყოფილებელი. ადრე იყო შეტყობინებები Nokia D1C სპეციფიკაციის შესაძლო დეტალებზე.  Nokia-ს ტელეფონი შესაძლოა შეიცავდეს Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz, Adreno 505 GPU, და 2GB RAM-მონაცემებს. ალტერნატიულად, სხვა აწყობილი ვარიანტები შესაძლოა აგრეთვე შეიცავდეს Snapdragon 600 სერიის პროცესორს და 4GB RAM მეხსიერებას, როგორც ნახსნებია ცალკეულ რეპორტეში.

და ბოლოს Phone Arena-ზე დაყრდნობით, Nokia E1 რომელიც კომპანიის მიერ გათვალისწინებულია დაბალ ბიუჯეტიან სმარტფონად,  შეიძლება მართული იყოს 1.4GHz ოთხბირთვიანი Qualcomm Snapdragon 425 პროცესორით და მასთან Adreno 308 GPU-თი. გაჟონილი ინფორმაციით, Nokia E1 მოცემული სპეციფიკაციებით მომხმარებელს შეიძლება დაუჯდეს მხოლოდ $150 ამერიკული დოლარი.

რაც შეეხება გამოშვების თარიღს, ნავარაუდევია რომ, Nokia ტელეფონი უნდა გამოსულიყო ამა წლის პირველ კვარტალში. ეს ამბავი სავარაუდოდ უნდა დამთხვეოდა Mobile World Congress 2017-ის ჩატარებას ბარსელონაში.

წყაროს ვებგვერდი: http://www.cosocialmedia.net/read/nokia-phones-2017-specs-price-release-date-nokia-edge-c1-d1c-e1-high-t